پردازش اطلاعات مالی

استفاده از منابع اطلاعاتی مطمئن و مناسب از اصول حرفه ای شرکت به شمار می رود. در این راستا شرکت عمده اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع زیر گردآوری خواهد کرد:

 • سازمان بورس و اوراق بهادار
 • تارنمای صندوق های سرمایه گذاری
 • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • کدال
 • www.tsetmc.com
 • www.irbourse.ir
 • www.irfarabourse.ir

معیارها و روش‌هایی که شرکت پردازش اطلاعات مالی از آن‌ها تبعیت می‌کند، در رویه‌های ذیل ذکر شده است:

پایبندی به اخلاق حرفه‌ای از اصول بنیادین شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت است. اصول اخلاق حرفه‌ای شرکت شامل موارد زیر است:

۱.بی‌طرفی:

این شرکت بااطلاع از مسئولیت مهمی که به‌عنوان ارائه‌دهنده اطلاعات موردنیاز سرمایه‌گذاران برعهده‌گرفته است خود را متعهد به ارائه دقیق، به‌موقع و مناسب اطلاعات با رعایت اصول امانت‌داری و بی‌طرفی می‌داند.

۲.تقدم منافع مشتری بر منافع شرکت:

شرکت پارت تقدم منافع مشتریان بر منافع خود را به‌عنوان یک اصل حرفه‌ای پذیرفته است. بدین‌سان وجود هرگونه تضاد منافع احتمالی میان مشتری و شرکت به اطلاع مشتری خواهد رسید و شرکت تمام تلاش خود برای حفظ منافع و حقوق مشتری حتی باوجود تضاد با منافع خود را بکار خواهد گرفت.

۳.رازداری:

تمامی اطلاعاتی که ازسوی مشتری در اختیار شرکت قرارگرفته است به‌عنوان اطلاعات محرمانه تلقی شده و شرکت جز درمواردی که به دلیل الزامات مقرراتی، ملزم به ارائه آن‌ها به مراجع قانونی است، از افشا یا بکارگیری آن‌ها خودداری خواهد کرد.

۴.تضاد منافع, طبق مواد ۶,۷ و ۸ دستورالعمل ۲۳ فعالیت شرکت پردازش اطلاعات مالی سازمان بورس اوراق بهادار:
 • اعلام تضادها: شرکت متعهد می‌شود که با زباني صريح در صورت رخداد تضاد منافع، اين تضاد را به اطلاع طرف مقابل برساند.
 • همگام با استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای رایج در سطح ملی و بین‌الملل، در صورت پدید آمدن تضاد منافعی که ممکن است به دلیل ارائه خدمات مختلف بین منافع پردازشگر اطلاعات مالی یا اشخاص وابسته و کارکنان وی با مشتریان به وجود آید، شرکت، منافع مشتریان خود را در اولویت قرار می‌دهد.
 • اگر افشای اطلاعاتی خاص باعث از دست رفتن منافع پرسنل شرکت پردازش اطلاعات مالی شود، شرکت بدون در نظر گرفتن این نفع یا ضرر چنین اطلاعاتی را افشا می‌کند.
 • رابطه تجاری شرکت با یک مشتری هیچ محدودیتی روی نحوه ایفای تعهدات نسبت به مشتریان دیگر شرکت ایجاد نخواهد کرد.
۱.خدیجه باقرزاده سمت: تحلیلگر واحد پردازش اطلاعات (نماینده مجوز) تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت مالی از دانشگاه الزهرا تهران مدارک حرفه‌ای: گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه گواهینامه اصول بازار سرمایه ۲.فرشید زهره وند سمت: حسابدار تحصیلات: کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاداسلامی ۳.مجتبی شفیع زاده سمت: کارشناس مسئول بازبینی اطلاعات تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت مالی از دانشگاه تهران مدارک حرفه‌ای: اصول بازار سرمایه ۴.رضا درخشان سمت: کارشناس نرم افزار تحصیلات: کارشناسی نرم افزار از دانشگاه شیراز ۵.فریده پوربرات سمت: متصدی جمع‌آوری و ارائۀ اطلاعات تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت مالی از دانشگاه آزاد