آکادمی هوش مالی
نسبت طلایی زندگی

آکادمی هوش مالی، محلی است برای آموزش و ارتقای هوش و سواد مالی. در این آکادمی مجموعه‌ای از دانش‌ها، مهارت‌ها، گرایش‌ها و آموزش رفتارهای مالی برای تمام گروه‌های سنی مهیا شده است. این اقدامات آکادمی هوش مالی، ارتقای سواد مالی و در نتیجه رشد اقتصادی فرد و جامعه را در پی خواهد ‌داشت. آکادمی با پرورش هوش مالی افراد سعی در برقراری توسعه متوازن بین فرد و جامعه، برای رعایت نسبت طلایی در زندگی جاری دارد. انتشار ده‌ها عنوان کتاب، برگزاری جلسات مستمر «چهارشنبه‌های سواد مالی»، همکاری با صدا و سیما در تولید چند عنوان برنامه تلوزیونی، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه معلمان مدارس و تولید محتوا در فضای وب، از جمله فعالیت‌های این مرکز تاکنون بوده است.

Fintelligence.ir