مجوز‌ها، افتخارات

شرکت پردازش اطلاعات مالی و مشاور سرمایه‌گذاری پارت (سهامی‌خاص) با هدف كمك به توسعه و گسترش بازار سرمایه كشور و با بهره‌گیری از دانش و تخصص روز، تاسیس و در بازارهای مالی ایران به عنوان یک شرکت پردازش اطلاعات مالی، موفق به دریافت مجوز شده است.

 • مجوز پردازش اطلاعات مالی
 • مجوز فعالیت مشاور سرمایه‌­گذاری
 • مجوز فعالیت مشاور عرضه
 • مجوز فعالیت مشاور پذیرش
 • عضویت در انجمن مشاوران مدیریت ایران
 • عضویت در انجمن انفورماتیک ایران
 • دریافت مجوز محصولات دانش‌بنیان از معاونت علمی و نهاد ریاست جمهوری
 • تاسیس و فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پارتیان
 • موافقت اصولی برگزاری دوره­‌های آموزشی
 • مجوز نظام صنفی رایانه‌ای کشور
 • عضویت در انجمن مالی اسلامی
 • عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور
 • کارآفرین برتر استان