اعضای هیات مدیره

  • ۱. علی رسولی‌زاده – مدیرعامل و عضو هیات مدیره
  • تحصیلات دکتری اقتصاد توسعه
    سابقه کار عضو هیات‌مدیره کارگزاری گنجینه سپهر پارت
  • ۲. محمد کمساری – رئیس هیات‌مدیره
  • تحصیلات دانشجوی فوق‌لیسانس مالی
    سابقه کار عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت راهبرد اندیشه رئیس هیات‌مدیره کارگزاری گنجینه سپهر پارت
  • ۳. عباس سلطانی – نائب رئیس هیات‌مدیره
  • تحصیلات دانشجوی دکتری مدیریت مالی سابقه کار مدیر عامل و نائب رئیس شرکت کارگزاری گنجینه سپهر نماینده کارگزاری در پارتیان